August 2017
लागु औषध नियन्त्रण ब्यूरो प्रमुख प्र.ना.म.नि. ठुले राई ज्यूलाई कार्यालयमा स्वागत गरिदै ।
26th June 2017.
INTERNATIONAL DAY AGAINST DRUG ABUSE & ILLICIT TRAFFICKING

HIGHLIGHTS

      

Brochure        Annual Report 2071                    NCB MAGAZINE    

                                       "Statistics Data 2016"