NCB Activities

 IMG 0078 IMG 0365 IMG 0462 IMG 0550

IMG 0551 IMG 0589 IMG 0599 IMG 0631 IMG 0652 IMG 9614 IMG 9630 IMG 9632 

लागू औषध विरुद्धको हाम्रो चाहाना: स्वस्थ र सुरक्षित समाजको कामना । लागू औषध मुक्त जीवन: स्वच्छ ,स्वस्थ र समुन्त्र समाज । लागू पदार्थ सेवन नगरौ सभ्य समाजको निर्माण गरौ ।