मिति २०७५।०६।१८ गते नियन्त्रित लागु औषध ५,१२५ एम्पुल सहित मानिस पक्राउ ।
Fuel Tanker driver in possession of 295 Kg. of marijuana, Oct 2, 2018
मिति २०७५/०४/१४ गते अवैध मनोद्विपक पदार्थ एम्फेटामाईन (YABA ) ७,१२० ट्याब्लेट (६८२ ग्राम) सहित मानिस पक्राउ ।
ट्रकमा लुकाई छिपाई राखिएको २१३ किलो चरेश र २ किलो २५० ग्राम अफिम सहित भारतीय नागरिक पक्राउ । June 24, 2018
मिति २०७४।१०।०४ गते ।
कोकिन १ किलो ९५८ ग्राम लागु औषध कोकिन सहित बोलिभियन र थाई नागरिक पक्राउ।

HIGHLIGHTS

                           

   Brochure                              NCB Magazine  

PRESS RELEASE

PR- 235& [ ... ]

Read more