Meeting with DEA, Oct. 25 2017
लाऔनि.ब्यूरो प्रमुख प्र.ना.म.नि.ठुले राई, Drug Enforcement Administrator(DEA) का Narcotics Investigator, Mr. Christopher Goodall संग भेटघाट तथा छलफल गर्नु हुँदै ।
ला.औ. चरेस, मिति २०७४/७/१६ गते ।
नर्वे जान लागेका बिदेशी नागरिकलाई त्रि.अ.बि बाट अबैध ला.औ चरेस २ के.जि ८५० ग्राम सहित ला.औ नि.ब्यूरोले पक्राउ गरएको छ ।
अफिम २ किलो र चरेस २२ किलो
मिति २०७४।०६।२३ गते अबैध लागु औषध अफिम २ किलोग्राम र चरेस २२ किलोग्राम सहित २ जना मानिसहरु पक्राउ
PRESS CONFERENCE
मिति २०७४।०६।०७ गते लागु औषध कोकिन २ किलो ७०० ग्राम सहित बोलिभियन नागरिक पक्राउ।
कोकिन २ किलो ७०० ग्राम
मिति २०७४।०६।०७ गते लागु औषध कोकिन सहित बोलिभियन नागरिक पक्राउ ।
नियन्त्रित लागु औषध एम्पूलहरु
मिति २०७४।०५।१६ गते नियन्त्रित लागु औषध १५३० एम्पूलहरु सहित ३ जना मानिस पक्राउ ।
26th June 2017.
INTERNATIONAL DAY AGAINST DRUG ABUSE & ILLICIT TRAFFICKING

HIGHLIGHTS

      

Brochure        Annual Report 2071                    NCB MAGAZINE    

                                       "Statistics Data 2016"