International Drug Enforcement Conference (IDEC)
Mr.Paul L Knierim, Deputy Chief of Operation from Drug Enforcement Administration and NCB Chief SSP. Mr. Dhiru Basnyat @ Domenican Republic. 18th May, 2017
लागु औषध नियन्त्रन ब्यूरो प्रमुख एस.एस.पी धिरु बस्न्यात ज्यू Australian Federal Police का Counsellor संग भेटघाट गर्दै । April 25, 2017
गृह सह-सचिव केदार न्यौपाने गृह मन्त्रालय र ब्युरो निमित्त प्रमुख एस.एस.पी. धिरु बस्न्यात ज्यू समन्वयात्मक आवश्‍यक छलफल गर्नु हुदै । March 15
"लागू पदार्थ दुरुपयोग तथा अवैध ओसार पसार विरुध्दको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस June 26, 2016 को कार्यक्रम ।

HIGHLIGHTS

      

Brochure        Annual Report 2071                    NCB MAGAZINE    

                                       "Statistics Data 2016"