INTERNATIONAL DAY AGAINST DRUGS ABUSE & ILLICIT TRAFFICKING 26th June 2017.
INTERNATIONAL DAY AGAINST DRUGS ABUSE & ILLICIT TRAFFICKING 26th June 2017.
Meeting with Drug Enforcement Administration(DEA)
Drug Enforcement Administration(DEA)का प्रतिनिधीहरु र लागु औषध नियन्त्रण ब्यूरो प्रमुख एस.एस.पी धिरु बस्न्यात ज्यू बिच बैठक एवम अनुभब साटा साट गदै ।
लागु औषध नियन्त्रण ब्यूरो प्रमुख एस.एस.पी धिरु बस्न्यात ज्यू Australian Federal Police का Counsellor संग भेटघाट गर्दै । April 25, 2017
International Drug Enforcement Conference (IDEC)
Mr.Paul L Knierim, Deputy Chief of Operation from Drug Enforcement Administration and NCB Chief SSP. Mr. Dhiru Basnyat @ Domenican Republic. 18th May, 2017
गृह सह-सचिव केदार न्यौपाने गृह मन्त्रालय र ब्युरो प्रमुख एस.एस.पी. धिरु बस्न्यात ज्यू समन्वयात्मक आवश्‍यक छलफल गर्नु हुदै । March 15

HIGHLIGHTS

      

Brochure        Annual Report 2071                    NCB MAGAZINE    

                                       "Statistics Data 2016"